LVU-fakta mm
Kriminalitet i Sverige och myten om tidiga ingripanden
Hufvudstadsbladet 1994/Peter Klevius HOME
Diskussionsforumet Thalamus
www.klevius.info