Swedish state supported (9-20 billion Sw Cr/$110-250 Million - could be a lot more because no one really knows) child trafficing to pedophiles and other suspect persons "in the best interest of the child" by Peter Klevius
Main Page with World Values Survey etc.
Sex segregation from Freud to bin Ladin
The main purpose "in the best interest of the child"of the Swedish system of "child protection" seems to be the removal of the child from its bioparents (unless the child is not too old and/or difficult in behavior). Whence the child is placed in a foster home or in an institution and out of reach for the "dangerous" parents everything is fine no matter what happens next.  And of course no one even douts the original reason for abducting the child in the first place. And of course few are interested enough to make a comparative assessment of the child's gain and loss in such a trading. The most important duty for the state with its tax money is to remove the child from its roots. The reasoning is not only stupid but also quite chilly and completely inhumane. An individual with a similar behavior would probably qualify for the nut house as a psychopath without a delay.

What we do know is that children will not benefit from being traded through the social state!

For a background on the cruel and commercialized (under the flag of a public "welfare state") Swedish child protection system please take a look at
Angels of Antichrist - kinship vs. social state
Link to information from the Swedish Radio on non-existing control of institutions and foster care plus info on drug abuse within these "homes".
There has been a multitude of scandals within the Swedish child protection system (LVU) involving rapes, murders, causing premature deaths and non-existing care. All of this has been paid by tax money and without the slightest control.

...to be continued soon...
The Swedish text from Sveriges Radio (Swedish Broadcasting Co)  below (a guaranteed non-Klevius source) will be summarized here in English:Sveriges Radio P1 16:50 | tisdag 22 juni 2004: "
Brister i tillsyn av HVB-hem
Det är lätt att öppna ett HVB-hem, hem för vård eller boende och det finns allvarliga brister i tillsynen av hemmen. Ett exempel är allvarliga missförhållanden på ett HVB-hem i Halland som nyligen uppdagats utan att länsstyrelsen utrett det.

På HVB-hem placeras ungdomar med exempelvis psykosociala problem eller missbruk.

I våras, strax efter sin artonårsdag placerades en ung man i ett familjehem i Halland. 18-årigen placerades hos en man som driver ett HVB-hem för äldre missbrukare på sin gård.

Bjöds på sprit och narkotika
Ekot har pratat med 18-årigen som berättar att redan andra dagen på gården bjöd sonen i familjehemmet, som också bodde på gården, 18-åringen på narkotika och sprit.

Under de veckor som 18-årigen var på gården säger han att festerna med narkotika avlöste varandra. Det par som drev behandingshemmet tycktes inte lägga märke till festerna, eller så brydde de sig inte, säger 18-årigen.

Skottlossning efter fester
Grannar till gården som Ekot talat med berättar att flera fester avslutades med att sonen i familjehemmet gick ut i skogen och sköt med sin revolver.

För två veckor sedan dömdes 18-årigen till två års fängelse för misshandel, olaga hot och medhjälp till rån. Den 28-årige sonen i familjehemmet dömdes till fyra års fängelse för att de båda efter en fest som spårat ut beväpnat sig och trängt sig in hos en tonårspojke för att råna och misshandla honom.

Pratat med föreståndaren
Länsstyrelsen i Halland som är den mydighet som beslutar om behandlingshemmets ska få fortsätta sin verksamhet säger att de pratade med föreståndaren för att ta reda på hur förhållanden varit på gården.

Christina Godarve är socialkonsulent på länsstyrelsen i Halland. Hon säger att eftersom misshandeln och rånet inte skedde på HVB-hemmet så tar länsstyrelsen inte med det i sin bedömning.

– Det är inte direkt i verksamheten som det här klagomålet är.

Så det har ingen relevans till verksamheten?

– Det var därför vi bjöd in föreståndaren till oss för att se om det tillhörde verksamheten eller inte, om det påverkade verksamheten.

Vad gjorde ni för att försäkra er om att det här var sant?

– Vi träffade föreståndaren och inväntade sedemera ytterligare fakta i målet.

Några ytterligare fakta har Christina Godarve på länsstyrelsen inte fått. Hon säger att hon aldrig hört talas om att det skulle förekomma några missförhållanden på behandligshemmet.

Men om hon får några uppgifter om missbruk på HVB-hemmet säger hon att hon ska kontakta ägaren igen för att höra om uppgifterna stämmer.

Har fler hem
Ägaren driver också andra HVB-hem i Dalarna. Där har länsstyrelsen flera gånger riktat kritik mot verksamheten. Bland annat för att psykiskt sjuka patienter trängts ihop i trånga rum, för brister i kompetensen och för att man inte hade rutiner som säkerställde att de intagnas pengar inte stals.

Vi har talat med flera handläggare på länsstyrelsen i Dalarna. Ingen av dem har blivit kontaktade av länsstyrelsen i Halland."

Bo Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se

Nuri Kino
n
.kino@journalist.com